SV Juliana Wassenaar
Sinds 1919

De geschiedenis van SV Juliana

Op 1 november 1919 richten de Wassenaarders Jaap van der Kooy, Jaap Reijnders, Thijs van Beesten en Kees van Tol de schietvereniging Juliana op. Het doel van de vereniging was zuiver de schietsport. Dit in tegenstelling tot de vele burgerwachten die elders in het land werden opgericht. In dezelfde periode werd ook de Wassenaarse Politie Schietvereniging opgericht, een zustervereniging die echter niet meer bestaat.

In de alleerste jaren werd geschoten in hotel/café "HET WAPEN VAN WASSENAAR" aan het plein, maar al snel daarna vonden de oefeningen scherpschieten plaats in café "FLORA" aan de haven. Volgens de analen moest daar eerst het halve café ontruimd worden. Om te kunnen schieten moest men op een tafel gaan liggen om vervolgens de verschoten karten uit een zandbak op te kunnen halen. Dat het café niet erg geschikt was om te schieten blijkt uit de jaarverslagen van die tijd. In 1925 is de voorzitter bereid om de schade aan het biljart te betalen maar de lamp die kapotgeschoten is moet door de dader zelf vergoed worden.

Dat de leden in die tijd niet erg fanatiek waren blijkt uit de ergeris van de toenmalige voorzitter over de vele kaarten terwijl men zich moest bekwamen in het scherpschieten.

In 1925 sloot SV Juliana zich aan bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Scherpschutters, de voorloper van de huidige Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA).

De Tweede Wereld oorlog maakte in 1940 een abrupt einde aan de schietavonden. De buksen moesten ingeleverd worden en de vereniging had een slapend bestaan tot in 1949 de eerste bijeenkomst weer plaatsvond. Het opnieuw opstarten ging niet zonder problemen, de kas was leeg en er waren geen wapens meer.

Gelukkig waren de leden bereid geld aan de vereniging te lenen, waardoor de SV Juliana weer tot leven kwam. Ook onze voormalige beschermheer, Jonkheer Sandberg, die van 1954 tot eind jaren zestig onze vereniging op zeer regelmatige tijden "kasversterkingen" door zijn chauffeur liet bezorgen, heeft een belangrijke rol gespeeld in ons voortbestaan.

Van 1949 tot 1986 werd er wekelijks geschoten in een schietloods aan de Johan de Wittstraat. In de eerste jaren werd deze loods ook als schietbaan gebruikt door de Wassenaarse politie. De zeer eenvoudige behuizing aan de Johan de Wittstraat was niet meer dan een houtenschuur met een kantine en 10 geweerbanen die enkel van elkaar gescheiden waren door een houten tussenschot en een gordijn. Gezellig was het wel, vooral toen er na enige tijd oliekachels werden om het geheel 's-winters enigzins te verwarmen.

Één van de oliekachels betekende overigens bijna een vroegtijdige einde van de vereniging. Op een koude winteravond brak er brand uit, die gelukkig snel onder controle was.

In januari 1986 moest de loods verlaten worden omdat er op die plaats woningbouw gepland was. Wegens gebrek aan een andere locatie was dit uitermate vervelend, maar eerlijk gezegd was de loods afgeschreven en de veiligheid begon een hekel punt te worden. Dit werd duidelijk toen een achterbuurman bij de politie geklaagd had over een aantal gaatjes in zijn zonnescherm.

Naast de wekelijkse vaste schietavonden in de loods werd er van 1952 to 1975 ook regelmatig op de openluchtbaan van de gemeente aan de "De Klip", nabij de Wassenaarse Slag. Deze baan moesten wij uiteindelijk verlaten, omdat er geen toilet aanwzig was en de kleine boodschappen van onze schutters het grondwater zou vervuilen.

Na een tijdelijk onderdak bij de collega's in Noordwijk trok SV Juliana in oktober 1989 in een nieuwe behuizing aan de Dr Mansveltkade 3 in Wassenaar. Deze schietsport accommodatie werd voor een belangrijk deel door de eigen leden gebouwd. Maandenlang werd er getimmerd en geschilderd en gelast. Het resultaat mocht er zijn, 11 moderne schietbanen voor klein kaliber geweer en pistool. De afstand waarover geschoten kon worden was 12 meter voor geweer en 10 meter voor pistool. Alle drie de houdingen konden beoefend worden. Naast de schietpunten maakte een ruime kantine het geheel compleet.

In 2007 werd er aangevangen met een ingrijpende verbouwing. Het complex werd uitgebreid naar 50 meter banen en begin 2008 werden deze geopend. Het aantal schietpunten ging wel terug naar 9, dit had alles te maken met de extra mogelijkheden.

Er kan namelijk geschoten worden met alle kalibers. Zelfs het schieten met zwartkruit behoort tot de mogelijkheden.