SV Juliana Wassenaar
Sinds 1919

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Schietsportvereniging Juliana (hierna Sv Juliana), gevestigd in Wassenaar en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer V407653. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sv Juliana mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen deze website bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Sv Juliana verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die Sv Juliana aanbiedt;

b. een aankoop doet bij Sv Juliana;

c. zich aanmeldt, indien van toepassing, voor een nieuwsbrief van Sv Juliana;

d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met Sv Juliana op te nemen.

1.2 Sv Juliana verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

a. naam;

b. voornaam;

c. adres;

d. e-mailadres;

e. telefoonnummer;

f. leeftijd;

g. geslacht;

h. functie;

i. bankrekeningnummer.

1.3 Sv Juliana kan deze gegevens gebruiken om:

a. verzoeken van u in behandeling te nemen;

b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens Sv Juliana;

c. de dienstverlening aan u te verbeteren;

d. de website van Sv Juliana te optimaliseren;

e. contact met u op te nemen of te onderhouden;

f. een aanvraag voor een dienst van Sv Juliana aan u in behandeling te nemen.

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van Sv Juliana per e-mail aan secretaris@svjuliana.nl voor:

a. meer informatie over de wijze waarop Sv Juliana persoonsgegevens verwerkt;

b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

2.2 U hebt de volgende rechten:

a. Het recht van inzage;

b. Het recht op rectificatie;

c. Het recht op gegevenswissing;

d. Het recht op beperking van de verwerking;

e. Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;

f. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.3 De rechten vermeld in § 2.2 a – e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met Sv Juliana zoals vermeld in § 2.1.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Sv Juliana zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Sv Juliana zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Sv Juliana zal uw gegevens niet aan derden, buiten KNSA verband, verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of Sv Juliana daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.