SV Juliana Wassenaar
Sinds 1919

Wil jij lid worden van onze vereniging?

Als je kennis wil maken met de schietsport is dat mogelijk bij SV Juliana. Je mag maximaal drie keer per jaar als introducee schieten onder leiding van een ervaren instructeur. Na deze drie keer kan je besluiten lid te worden van onze vereniging. Dit kan, mits er geen ledenstop is. Tijdens de algemene ledenvergadering van 2014 is bepaald dat er met een ledenstop gewerkt wordt zodra de vereniging een bepaald aantal leden heeft bereikt. De ledenstop gaat eraf zodra weer onder het maximaal aantal leden gekomen wordt. De (mogelijkheid tot) ledenstop is ingevoerd i.v.m. de capaciteit van de schietbaan.

Wat wordt er zoal verwacht van nieuwe leden?

Het antwoord op deze vraag is 2 ledig:

  1. Wat zijn de wettelijke verplichtingen?
  2. Wat verwachten wij als vereniging van leden?


De wettelijke verplichtingen:

Om in Nederland de schietsport te beoefenen en dus met vuurwapens te mogen omgaan, moet je lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie. Als je besluit lid te worden van SV Juliana zal dit na inschrijving geregeld worden door de vereniging. Ook vragen wij van nieuwe leden een verklaring omtrent het gedrag. (VOG). Het formulier wat je hier voor nodig hebt krijg je van het bestuur na inschrijving.


Wat verwachten wij als vereniging:

Het belangrijkste is dat leden op een goede en vooral veilige manier de schietsport kunnen beoefenen. Elk nieuw lid is verplicht een basistraining binnen de vereniging volgen. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren instructeur.

Om lid te kunnen worden wordt je uitgenodigd door de ballotagecommissie.


Tot slot:

Omdat een vereniging toch wel organisatie vergt en wij vinden dat niet alles op de schouders van een paar mensen moet rusten, verwachten wij dat alle leden meehelpen om de vereniging draaiende te houden.


Opzeggen lidmaatschap:

Het lidmaatschap heeft een duur van 1 jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Opzeggen kan zowel schriftelijk als per email en dient tenminste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar te gebeuren.