SV Juliana Wassenaar
Sinds 1919

 De presentielijst

Iedereen die de accommodatie bezoekt moet de presentielijst tekenen. Dit d.m.v het duidelijk noteren van naam, lidmaatschapsnummer en paraaf.

De presentielijst is er voor verschillende doeleinden

  • Het bestuur moet kunnen zie wie aanwezig is of is geweest. Dat betekent dat ook introducés op de lijst horen te staan.
  • Alleen zij die op de presentielijst staan zijn gedurende het verblijf in de accommodatie verzekerd.
  • De afdeling Bijzondere Wetten van de politie kan de presentielijst opvragen ter controle van het aantal keren dat een verenigingslid/verlofhouder de vereniging heeft bezocht.

Gedragsregels

Van alle verenigingsleden wordt het volgende verwacht:

  • Gebruik de accommodatie alsof het uw eigen huis is.
  • De rommel die u maakt, ruimt u zelf op.
  • Na het schieten raapt u de hulzen, gebruikte schijven, lege munitiedoosjes e.d. op en deponeert die in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Na het gebruik van consumpties in de kantine, brengt u de gebruikt kopjes, glazen, flesjes, bordjes e.d. terug naar de bar.
  • Consumpties rekent u contant af.
  • In de omgang met anderen hanteert u de fatsoensregels die onder beschaafde mensen gebruikelijk zijn.
  • Een ieder dient in deze zijn/haar verantwoordelijkheden te kennen.